Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Κλείστε online ραντεβού με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ή τηλεφωνικά στο 14 4 44 *

*Χρέωση:
  • Από σταθερό: 0,846€ / κλήση
  • Από κινητό: 0,887€ / κλήση

Μέγιστη διάρκεια έκαστης κλήσης, 3 λεπτά. Περιλαμβάνονται ΦΠΑ και φόροι
Η χρέωση ξεκινά μόνο μετά την απάντηση από φυσικό πρόσωπο - γραμματέα.